Inden du søger

For fondens bestyrelse er det væsentligt, at så stort et beløb som muligt hvert år kan tilfalde de af stifteren fastsatte formål, hvorfor fonden har tilrettelagt sin virksomhed således, at administrationsudgifterne kan holdes på et minimum. Uddelinger fra fonden foretages derfor også normalt kun en gang om året omkring stifterens fødselsdag den 6. september og enkeltpersoner kan ikke ansøge individuelt om midler til fondens administration. Til opfyldelse af støtteformålet til sygeplejersker har fonden indgået en aftale om den praktiske administration med Dansk Sygeplejeråd. Bevillinger til forskning gives kun til projekter inden for et afgrænset forskningsområde, som hvert år forud for bevilling fastsættes af bestyrelsen. Sådanne bevillinger forudsætter projektansøgninger, der følger samme regler, som er gældende for andre lignende forskningsbevillinger.