Bestyrelse

Jørgen Nexøe

Medlem

Praktiserende læge, lektor, ph.d.

Professionschef Sanne Reinhold Pedersen, Repræsentant fra Dansk Sygeplejeråd

Medlem

Klaus Henriques

Formand

Advokat