Bestyrelse

Jørgen Nexøe

Medlem

Praktiserende læge, lektor, ph.d.

Professionschef Helle Winther Dahl, Repræsentant fra Dansk Sygeplejeråd

Medlem

Klaus Henriques

Formand

Advokat