Fondens formål

  1. at yde støtte og økonomisk hjælp til videnskabelig forskning til bekæmpelse af alvorlige sygdomme, dog fortrinsvis til bekæmpelse af kræft for så vidt og så længe som denne forskning har brug for økonomisk støtte samt
  2. tillige efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelser og efter godkendelse i hvert enkelt tilfælde af Dansk Sygeplejeråd at anvende et passende beløb til længerevarende rekreation, ferie eller studieophold for en dansk sygeplejerske, der er fyldt 40 år, og som er tjenestegørende og har være sygeplejerske siden sin ungdom, og som på grund af sin gerning i det hele taget nyder almindelig anerkendelse og således, at tilskud til ovennævnte forhold skal dække alle udgifter til rejse og ophold til gennemførelse af formålsbestemmelsen.

Fonden ledes af en bestyrelse, hvis sammensætning, opgaver, ansvar og honorering stifteren selv har fastsat helt klare testamentariske bestemmelser for.